EB 25 วางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน

172 มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
173 มีบันทึกการเสนอผู้บริหารให้ลงนามในกรอบการปฏิบัติงาน 
174 มีการประชุมชี้แจงกรอบ 
175 มีหลักฐานการแจ้งเวียนกรอบ 
176 มีรายงานผลการดำเนินการตามกรอบ 
177 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *