หมวดหมู่: ประกาศ

ประกาศผลสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ /ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง (9 กรกฎาคม 2564)

ประกาศผลสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราววิชา […]

ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (21 มิถุนายน 2564)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับ […]

ประกาศผลสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ /ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศผลสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราววิชา […]

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ /ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับ […]

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน เรื่อง รับสมัครบุคค […]