ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

โทรศัพท์ 044 419563 โทรสาร 044 419563

E mail : sndho@hotmail.com