ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ /ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ /ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา  
  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  1 อัตรา  
  • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา  

ตามละเอียดประกาศ