ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (21 มิถุนายน 2564)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ /ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

ตามละเอียดประกาศ

เอกสารประกอบการรับสมัคร