ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

1 ผู้บริหารหน่วยงาน
2 นโยบายของผู้บริหาร
3 โครงสร้างหน่วยงาน
4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
7 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม พ.ศ.2562
11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *